Członkowie spotykają się raz w miesiącu na katechezie i modlitwie (w sposób szczególny modląc się za rodziny). Stowarzyszenie to wspólnota, jaka wzięła na swoje barki posługiwanie przybywającym do Sanktuarium pielgrzymom. Opiekunem jest ks. proboszcz.