Modlitwą różańcową wspierają wyznaczane przez Ojca św. intencje. Członkowie spotykają się raz w tygodniu. Raz w miesiącu Kółka uczestniczą we mszach ofiarowanych za poszczególne róże. Opiekunem jest ks. proboszcz.