Swoim śpiewem ubogaca niedzielną Mszę Świętą o godz. 10:00


Spotykają się w niedziele o godz. 9:40 w kościele.


Opiekunem jest ks. Michał Kiersnowski SAC