Swoim śpiewem ubogaca niedzielną Mszę Świętą o godz. 10:00.
Spotykają się w niedziele o godz. 9:40 w kościele.
Opiekunem jest ks. Michał Kiersnowski SAC.