Spotkania odbywają się raz w tygodniu ale również kilka razy w tygodniu jeśli zachodzi taka potrzeba. Do tej wspólnoty należą zarówno chłopcy ze Szkoły Podstawowej jak też dorośli panowie – ojcowie i dziadkowie . Opiekunem jest ks. Dariusz Zalewski SAC.