Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza naszej parafii

podzielona jest na: LektorówMinistrantów oraz kandydatów na Ministrantów, których opiekunem jest ks. Dariusz Zalewski SAC

Każdy z Ministrantów czy Lektorów naszej Wspólnoty zobowiązany jest do służenia:

 w czasie co najmniej jednej Mszy Świętej w niedzielę

a także w ciągu tygodnia (tzw. dyżur Ministranta).

Ministranci sami wybierają sobie dzień (od poniedziałku do soboty) oraz godzinę Mszy Świętej na swój dyżur.


Co najmniej raz w tygodniu odbywają się spotkania Ministrantów, na których oprócz praktycznej nauki czytania tekstów liturgicznych oraz doskonalenia funkcji ministranckich i postaw liturgicznych Ministranci formowani są duchowo poprzez modlitwę i naśladowanie świętych, a zwłaszcza swojego patrona św. Dominika Savio.

Oprócz spotkań formacyjnych Ministranci uczestniczą także w spotkaniach rekreacyjnych: ognisko, grill, pizza itp. Istnieje również możliwość uczestnictwa gry w piłkę nożną oraz konkursach organizowanych przez Pallotyńskie Centrum Młodzieży „Apostoł”.

Wielką radością jest dla nas wspólna służba przy ołtarzu Ministrantów razem ze swoim Ojcem czy Dziadkiem.

Terminy spotkań: 

W każdą sobotę o godz. 10.00 spotykają się kandydaci na Ministrantów oraz Ministranci. Spotkania odbywają się w zakrystii. Rodzice i Ministranci sms-em powiadamiani są o spotkaniu.

Istnieje możliwość indywidualnych spotkań dla Ministrantów Starszych czy Lektorów.

Zachęcamy wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi Ministrantów!!!

Niezależnie

czy jesteś w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej czy następnych,

czy jesteś już w Szkole Średniej

Zapisy przyjmuje ks. Dariusz Zalewski SAC