PREZYDIUM MATKI BOŻEJ NIEZAWODNEJ NADZIEI

Wspólnota spotyka się we wtorki po wieczornej Mszy św. (ok. godz. 18.45) w salce przy wejściu do Klasztoru Sióstr Benedyktynek.

Spotkania odbywają się wg określonego harmonogramu dla wszystkich spotkań Wspólnoty Legionu Maryi. Modlimy się na różańcu, rozważamy teksty podręcznika Legionu Maryi oraz innych pism ascetycznych. Propagujemy modlitwę różańcową i Cudowny medalik.

Opiekunem duchowym jest ks. Dariusz Zalewski SAC.

KURIA MATKI BOŻEJ SIERPECKIEJ LEGIONU MARYI

Przy naszej parafii funkcjonuje Kuria Legionu Maryi gromadząca Prezydia z parafii sierpeckich: Fara, Klasztor, Szkolny oraz z parafii Borkowo Kościelne i Gójsk.

Kuria spotyka się raz w miesiącu po wcześniejszym ustaleniu daty spotkania. Przewodniczy jej Prezydent.