Członkowie spotykają się raz w tygodniu na rozważanie Słowa Bożego. Służą wspólnocie parafialnej przez czytanie Słowa Bożego na Mszach Świętych. Opiekunem jest ks. proboszcz.