Spotykamy się średnio raz na kwartał i w zależności od potrzeb. Członkowie to liderzy wspólnot (choć nie tylko). Zwykle zapraszana jest na te spotkania Matka Przełożona Sióstr Benedyktynek.