« wróć

Słowo Boże przez posługę ks. Łukasza Gąsiorowskiego SAC, sekretarza prowincjalnego